Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem.

 

Szanowny Kliencie

 

W trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z naszymi wewnętrznymi procedurami wdrożonymi w związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania RODO ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 ) zmieniliśmy regulamin naszego sklepu internetowego Kotły Gazowe Viessmann Ostrołęka | Sanprod Sklep | Hydraulika Izolacje Drewno tak, by dostosować go do nowych wymogów.

Równocześnie spełniamy ponownie nasz obowiązek informacyjny względem związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej firmie.

 

Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest :

 

SANPROD PLUS Sp. Jawna Henryk Białczak, Grzegorz Puciata

Zawadzkiego 8

07-412 OSTROŁĘKA

NIP 758-15-57-391

tel./fax (29) 691 12 94

 

Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

 

Państwa dane otrzymaliśmy podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym, na podstawie zgody która została w tym momencie wyrażona . Przetwarzamy je, by móc udostępnić funkcjonalności oferowane w naszym sklepie internetowym przeznaczone dla użytkowników zarejestrowanych ( takich jak lista życzeń, zapytanie cenowe itp. ).

 

W przypadku złożenia zamówienia Państwa dane są / będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego. Będą przetwarzane również w celach podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom ?

 

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane , z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z SANPROD PLUS Sp. Jawna Henryk Białczak, Grzegorz Puciata, ul. Zawadzkiego 8, 07-412 OSTROŁĘKA, NIP 758-15-57-391, tel./fax (29) 691 12 94, tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej oraz w regulaminie, który zaakceptowałeś.

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane ?

 

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej.

 

Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą ?

 

Podając dane osoba której dane dotyczą ma prawo do :

 

- żądania dostępu do danych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych

 

- wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie tych informacji jest niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych użytkownikom zarejestrowanym czy zrealizować zamówienia z użyciem sklepu.

 

Czy przetwarzane przez nas dane osobowe są wykorzystywane do profilowania ?

 

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

 

 1. ROZPORZĄDZENIE- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Rejestracja w Sklepie wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez MUVE w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których MUVE świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych jest SANPROD PLUS Sp. Jawna Henryk Białczak, Grzegorz Puciata, ul. Zawadzkiego 8, 07-412 OSTROŁĘKA, NIP 758-15-57-391, tel./fax (29) 691 12 94
 4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii). Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez SANPROD PLUS Sp. Jawna Henryk Białczak, Grzegorz Puciata, ul. Zawadzkiego 8, 07-412 OSTROŁĘKA, NIP 758-15-57-391, tel./fax (29) 691 12 94 to:
  1. nazwa użytkownika
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. imię
  5. nazwisko
  6. adres pocztowy
  7. lokalizację geograficzną
  8. dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta
  9. dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP)
  10. identyfikator urządzenia mobilnego
  11. typ systemu operacyjnego
  12. typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę
  13. dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu
  14. historia zakupów i wybierane linki
  15. preferencje i wybory na przykład subskrypcje
  16. preferowany język i waluta
  17. opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta,
  18. r. Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.
 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane innym zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
 2. SANPROD PLUS Sp. Jawna Henryk Białczak, Grzegorz Puciata, ul. Zawadzkiego 8, 07-412 OSTROŁĘKA, NIP 758-15-57-391, tel./fax (29) 691 12 94 zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres sklep@sanprod.com.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez SANPROD PLUS Sp. Jawna Henryk Białczak, Grzegorz Puciata, ul. Zawadzkiego 8, 07-412 OSTROŁĘKA, NIP 758-15-57-391, tel./fax (29) 691 12 94 w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez SANPROD PLUS Sp. Jawna Henryk Białczak, Grzegorz Puciata, ul. Zawadzkiego 8, 07-412 OSTROŁĘKA, NIP 758-15-57-391, tel./fax (29) 691 12 94 skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez SANPROD PLUS Sp. Jawna Henryk Białczak, Grzegorz Puciata, ul. Zawadzkiego 8, 07-412 OSTROŁĘKA, NIP 758-15-57-391, tel./fax (29) 691 12 94 w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl